29/01/2018

Cập nhật các công việc chính đến 27/4/2016:

+ Khối nhà B1 đã đổ bê tông sàn tầng 9

+  Khối nhà B2 đã đổ bê tông sàn tầng 8

+ Khu dịch vụ đã đổ bê tông sàn tầng 4

 

Dưới đây là một số hình ảnh mới nhất tại công trường: