Trang chủ  Tin tức Bản tin HUD2

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU

Sau khi nghiên cứu Điều lệ, các quy chế nội bộ, Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2, quy định của pháp luật, tôi đăng ký mua cổ phiếu Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2... Mua và thanh toán đủ toàn bộ số tiền mua cổ phiếu theo giá và số lượng cổ phiếu ...

Xem tiếp

‹ First  < 12 13 14

Dự án nổi bật