Trang chủ  Quan hệ cổ đông Đại hội cổ đông

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo số 130/TB-HĐQT ngày 14/03/2016 về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của công ty CP Đầu tư phát triển nhà Hud2.

Xem tiếp

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tập chung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam..

Xem tiếp

Nghị quyết Về việc chốt ngày lập danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2014 (8% mệnh giá cổ phần và thời gian chi trả cổ tức cho các cổ đông Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2

Nghị quyết Về việc chốt ngày lập danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2014 (8% mệnh giá cổ phần và thời gian chi trả cổ tức cho các cổ đông Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2

 

Xem tiếp

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà HUD2

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà HUD2

 

 

Xem tiếp

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2.

 

 

Xem tiếp

Tờ trình Về việc: Chấp thuận chuyển nhượng tài sản Tòa nhà văn phòng A - CC7 Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở Hồ Linh Đàm cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất Động Sản HUDLAND

Tờ trình Về việc: Chấp thuận chuyển nhượng tài sản Tòa nhà văn phòng A - CC7 Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở Hồ Linh Đàm cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất Động Sản HUDLAND.

Xem tiếp

Chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên 2015

Chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên 2015

 

 

 

 

Xem tiếp

 < 1 2 3 4 >  Last ›

Dự án nổi bật