Trang chủ  Giới thiệu Vài nét về HUD2

Vài nét về HUD2

Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà HUD2 là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị (HUD), hoạt động trên các lĩnh vực chính là Xây lắp và Đầu tư kinh doanh Bất động sản. Qua quá trình xây dựng và phát triển, HUD2 đã khẳng định được uy tín, thương hiệu trên thị trường, giá trị SXKD không ngừng tăng cao, thị trường, thị phần được mở rộng trên phạm vi toàn quốc. 

 

Xem tiếp

Dự án nổi bật