Trang chủ  Cán bộ lãnh đạo công ty HUD2 qua các thời kỳ. Cán bộ lãnh đạo công ty HUD2 qua các thời kỳ.

Cán bộ lãnh đạo công ty HUD2 qua các thời kỳ.

Cập nhật : 2016-07-19

Lượt xem : 1126

Cỡ chữ :

CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CÔNG TY HUD2 QUA CÁC THỜI KỲ

 

 

Chủ tịch HĐQT Công ty qua các thời kỳ:

 

 

Ông Nguyễn Đức Hùng

Chủ tịch HĐQT(2004-2006)

 

Ông Nguyễn Xuân Luận

Chủ tịch HĐQT (2006-2008)

 

Ông Dương Văn Phúc

Chủ tịch HĐQT (2008-2010)

 

Ông Lê Mạnh Quyền

Chủ tịch HĐQT (2010-2012)

 

Ông Nguyễn Văn Bách

Chủ tịch HĐQT (2012-2013)

 

Ông Nguyễn Thanh Quang

Chủ tịch HĐQT (T4/2013-T10/2013)

Ông Lê Xuân Thanh

Chủ tịch HĐQT (T10/2013-T6/2015)

Ông Ngô Văn Thanh

Chủ tịch HĐQT (T7/2015 đến nay)

 

 

 

 

 

 

Giám đốc Công ty qua các thời kỳ:

 

 

Ông Lê Xuân Thanh

Giám đốc Công ty (2000-2003)

 

Ông Nguyễn Thanh Quang

Giám đốc Công ty (2004-2013)

 

Ông Nguyễn Đình Dũng

Giám đốc Công ty (2013-T10/2013)

Ông Ngô Văn Thanh

Giám đốc Công ty (T11/2013-T6/2015)

Ông Nguyễn Thế Ước

Giám đốc Công ty (T7/2015 đến nay)

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT KHÁC