Trang chủ  Tin dự án Cập nhật tiến độ chung cư HUD2 - Twin Towers, Tây Nam hồ Linh Đàm đến ngày 17/8/2016

Cập nhật tiến độ chung cư HUD2 - Twin Towers, Tây Nam hồ Linh Đàm đến ngày 17/8/2016

Cập nhật : 2016-08-19

Lượt xem : 1403

Cỡ chữ :

Cập nhật các công việc chính đến ngày 17/8/2016:

1. Khối nhà B1:

- Đã cất nóc ngày 25/7/2016.

- Đang xây tường và hoàn thiện mái.

- Đổ bê tông cầu thang từ tầng 1 đến tum .

- Đã xây xong tường căn hộ từ tầng 2 đến tầng 15.

- Đang xây tường từ tầng 16 đến tầng 20.

- Thi công điện nước ngầm tường từ tầng 4 đến tầng 10.

- Trát hoàn thiện trong nhà xong tầng 4,5.

- Đang thi công trát hoàn thiện trong nhà tầng 6,7,8.

- Trát hoàn thiện ngoài nhà xong tầng 4 đến tầng 9.

- Đang thi công trát hoàn thiện ngoài từ tầng 10 đến tâng 16.

2. Khối nhà B2:

- Đổ bê tông dầm sàn tầng 21.

- Đổ bê tông cầu thang đến tầng 20.

- Đã xây xong tường căn hộ từ tầng 2 đến tầng 16.

- Đang thi công xây tường căn hộ tầng 17,18.

- Trát hoàn thiện trong nhà tầng 3,4,5,7.

- Trát hoàn thiện trong nhà tầng 6,8,9.

- Đang thi công trát hoàn thiện ngoài nhà từ tầng 1 đến tầng 12A.

 

Dưới đây là một số hình ảnh mới nhất tại công trường:

 

 

 

 

 

 

 

các đối tác

  • Đối tác 1
  • Đối tác 2
  • Đối tác 3
  • Đối tác 4
  • Đối tác 5
  • Đối tác 6
  • Đối tác 7