Trang chủ  Tin dự án Cập nhật tiến độ chung cư HUD2 - Twin Towers, Tây Nam hồ Linh Đàm đến ngày 28/6/2016

Cập nhật tiến độ chung cư HUD2 - Twin Towers, Tây Nam hồ Linh Đàm đến ngày 28/6/2016

Cập nhật : 2016-06-28

Lượt xem : 1244

Cỡ chữ :

Cập nhật các công việc chính đến ngày 28/6/2016:
 
1. Khối nhà B1:
 
- Đã thi công xong sàn tầng 18.
 
- Đang thi công công tác xây tường các căn hộ từ tầng 4 đến tầng 9.
 
- Đang thi công công tác trát ngoài từ tầng 1 đến tầng 8.
 
2. Khối nhà B2:
 
- Đã thi công xong sàn tầng 16.
 
- Đang thi công công tác xây tường các căn hộ từ tầng 1 đến tầng 10.
 
- Đang thi công công tác trát ngoài từ tầng 1 đến tầng 5
 
Dưới đây là một số hình ảnh mới nhất tại công trường:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

các đối tác

  • Đối tác 1
  • Đối tác 2
  • Đối tác 3
  • Đối tác 4
  • Đối tác 5
  • Đối tác 6
  • Đối tác 7