admin

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN Với nội lực và thương hiệu sẵn có, Công ty HUD2 phấn đấu trở thành một trong những công ty đầu tư kinh doanh bất động sản hiệu quả nhất ; xây dựng thương hiệu HUD2 trở thành địa chỉ đầu tiên người tiêu dùng tìm đến khi có nhu cầu về nhà…

Xem tiếp
BAN GIÁM ĐỐC

Ông NGUYỄN THẾ ƯỚC TV HĐQT, Giám đốc Công ty Ông Nguyễn Thế Ước được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty từ tháng 7/2015. Trước khi bổ nhiệm làm Giám đốc, Ông giữ vị trí Phó Giám đốc Công ty. Ông là đại diện phần vốn của Tổng công ty đối với 16% vốn điều lệ Công…

Xem tiếp
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông NGÔ VĂN THANH Chủ tịch HĐQT Công ty Ông Ngô Văn Thanh được bầu vào Hội đồng Quản trị, đồng thời bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty tháng 11/2013. Ông được bầu là Chủ tịch HĐQT Công ty từ tháng 7/2015 đến nay. Ông là đại diện phần vốn của Tổng công ty đối với 25% vốn…

Xem tiếp
THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH

Kính thưa: – Quý cổ đông – Các nhà đầu tư và khách hàng Cùng với sự chuyển biến của nền kinh tế, sự ấm lên của thị trường bất động sản và việc tích cực triển khai Đề án Tái cơ cấu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, năm 2015 là năm…

Xem tiếp
VÀI NÉT VỀ HUD2

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 tiền thân là Xí nghiệp Kinh doanh phát triển nhà trực thuộc Công ty phát triển nhà và đô thị được thành lập theo Quyết định số 1124/QĐ-BXD ngày 5/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Năm 2000, Xí nghiệp Kinh doanh phát triển nhà…

Xem tiếp