12/01/2018

Kính thưa:
– Quý cổ đông
– Các nhà đầu tư và khách hàng

Cùng với sự chuyển biến của nền kinh tế, sự ấm lên của thị trường bất động sản và việc tích cực triển khai Đề án Tái cơ cấu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, năm 2015 là năm thứ hai Công ty HUD2 có sự tăng trưởng tốt: doanh thu đạt 295,6 tỷ tương đương 104% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 22,5 tỷ tương đương 204% kế hoạch đề ra.

Đạt được những thành tựu trên trước hết là nhờ có sự ủng hộ, chia sẻ của các cổ đông – đặc biệt là Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị với vai trò là cổ đông chi phối, các nhà đầu tư, khách hàng, đối tác; sự cố gắng của Ban quản trị, điều hành và sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị, tôi xin ngỏ lời tri ân, và cảm ơn sâu sắc tới toàn thể quý vị cổ đông, các nhà đầu tư, khách hàng, các đối tác và toàn bộ cán bộ, nhân viên Công ty HUD2.

Thưa quý vị!
Là đơn vị thành viên của Tổng công ty HUD, Công ty HUD2 – với đội ngũ cán bộ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm – đã nhiều năm là đơn vị đứng đầu về đầu tư kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên trong giai đoạn vừa qua, do tác động của suy thoái kinh tế, sự đóng băng của thị trường bất động sản, cộng với sự thiếu thích ứng trong công tác quản trị đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Công ty và lợi ích của cổ đông.

Ông: Ngô Văn Thanh
Chủ tịch hội đồng quản trị

Năm 2014, được sự ủng hộ của các cổ đông cùng với sự thay đổi nhân sự trong bộ máy quản trị, điều hành, Công ty HUD2 đã tiến hành tái cơ cấu toàn diện hoạt động: công tác tổ chức được kiện toàn, mô hình quản trị theo kế hoạch được thiết lập và giám sát cẩn trọng, công tác tái cơ cấu tài chính – trong đó trọng tâm là việc chuyển nhượng dự án CC7 – được thông qua, đã tạo điều kiện tiền đề cho việc đổi mới hoạt động của Công ty.
Trên cơ sở các kết quả tích cực của quá trình tái cơ cấu, năm 2015 hoạt động của HUD2 đã có những chuyển biến tích cực: hệ thống các quy định về quản trị nội bộ được ban hành, công tác tái cơ cấu tài chính đạt được kết quả quan trọng.
Việc đổi mới công tác quản trị đã phát huy hiệu quả bước đầu, thể hiện qua việc: hoàn thành dự án đầu tư NƠXH Thái Bình trong 10 tháng; hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và tổ chức khởi công dự án HUD2 – Twin Towers đúng kế hoạch; chi phí hoạt động được tiết giảm… đã tạo nền tảng cho kế hoạch SXKD năm 2016.

Năm 2016 dự báo nền kinh tế vĩ mô tiềm ẩn những nhân tố bất ổn. Trong lĩnh vực đầu tư BĐS, việc huy động vốn đầu tư ngày càng khó khăn, các quy định về đầu tư dự án ngày càng chặt chẽ, cạnh tranh nội bộ ngành ngày càng khốc liệt v.v. đòi hỏi nỗ lực đổi mới mạnh mẽ của mỗi doanh nghiệp, trong đó có HUD2. Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2016, Hội đồng quản trị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện Giai đoạn 2 Đề án Tái cơ cấu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phấn đấu hoàn thành trong năm 2017, đảm bảo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

2. Tăng cường, chú trọng công tác đầu tư các dự án mới nhằm đảm bảo hoàn thành Kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016 – 2020.

3. Xây dựng và quản trị tốt thương hiệu HUD2 – Đặc biệt sau khi cổ phiếu được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán, đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông.

Kính thưa quý vị!

Hướng tới tương lai là yêu cầu tất yếu, đòi hỏi nỗ lực cao nhất của Ban Quản trị, Điều hành và toàn thể CB – CNV Công ty. Vì vậy chúng tôi rất mong các quý cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và các đối tác tiếp tục ủng hộ chúng tôi như những năm qua.
Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch 2016, chuẩn bị tiền đề cho các năm tiếp theo nhằm xây dựng HUD2 thành một đơn vị Tiên Phong – Nhân Ái – Hiệu Quả trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Xin chân thành cảm ơn!
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÔ VĂN THANH