Giới thiệu

CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CÔNG TY HUD2 QUA CÁC THỜI KỲ

Chủ tịch HĐQT Công ty qua các thời kỳ:     Ông Nguyễn Đức Hùng Chủ tịch HĐQT(2004-2006) Ông Nguyễn Xuân Luận Chủ tịch HĐQT (2006-2008) Ông Dương Văn Phúc Chủ tịch HĐQT (2008-2010) Ông Lê Mạnh Quyền Chủ tịch HĐQT (2010-2012) Ông Nguyễn Văn Bách Chủ tịch HĐQT (2012-2013) Ông Nguyễn Thanh Quang Chủ…

Xem tiếp
TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN Với nội lực và thương hiệu sẵn có, Công ty HUD2 phấn đấu trở thành một trong những công ty đầu tư kinh doanh bất động sản hiệu quả nhất ; xây dựng thương hiệu HUD2 trở thành địa chỉ đầu tiên người tiêu dùng tìm đến khi có nhu cầu về nhà…

Xem tiếp
BAN GIÁM ĐỐC

Ông NGUYỄN THẾ ƯỚC TV HĐQT, Giám đốc Công ty Ông BÙI NGÔ VIỆT CƯỜNG TV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty

Xem tiếp
THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH

Kính thưa: – Quý cổ đông – Các nhà đầu tư và khách hàng Cùng với sự chuyển biến của nền kinh tế, sự ấm lên của thị trường bất động sản và việc tích cực triển khai Đề án Tái cơ cấu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, năm 2015 là năm…

Xem tiếp
VÀI NÉT VỀ HUD2

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 tiền thân là Xí nghiệp Kinh doanh phát triển nhà trực thuộc Công ty phát triển nhà và đô thị được thành lập theo Quyết định số 1124/QĐ-BXD ngày 5/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Năm 2000, Xí nghiệp Kinh doanh phát triển nhà…

Xem tiếp
Call Now Button