Bản tin HUD2

Thông tin của ứng viên được đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Sơ yếu lý lịch ông Nguyễn Minh Chiến ứng viên HĐQT Sơ yếu lý lịch ông Trần Hồng Sơn ứng viên HĐQT Sơ yếu lý lịch ông Tống Trường Hải ứng viên HĐQT Sơ yếu lý lịch ông Bùi Văn Thành ứng viên HĐQT Sơ yếu lý lịch ông Ngô Việt Cường ứng viên HĐQT

Xem tiếp
Call Now Button