12/01/2018

TẦM NHÌN

Với nội lực và thương hiệu sẵn có, Công ty HUD2 phấn đấu trở thành một trong những công ty đầu tư kinh doanh bất động sản hiệu quả nhất ; xây dựng thương hiệu HUD2 trở thành địa chỉ đầu tiên người tiêu dùng tìm đến khi có nhu cầu về nhà ở.

SỨ MỆNH

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Tiên Phong:
Khai phá, sáng tạo và mạnh dạn đương đầu vượt qua những thách thức để tiếp nối những thành công

2. Hiệu quả:
Hiệu quả của từng cá nhân quyết định hiệu quả của Công ty, Hiệu quả của doanh nghiệp gắn với hiệu quả xã hội.

3. Nhân ái:
Yêu thương gia đình – Quý trọng đồng nghiệp – Tận tụy với khách hàng
Trách nhiệm với xã hội – Mở lòng với cộng đồng.