29/01/2018

Cập nhật tiến độ chung cư HUD2 – Twin Towers, Tây Nam hồ Linh Đàm đến 10/5/2016

 

Cập nhật các công việc chính đến 10/5/2016:

1. Khối nhà B1:

- Đã thi công xong cốp pha, cốt thép dầm sàn tầng 11.

2. Khối nhà B2:

- Đã thi công xong công tác đổ bê tông dầm sàn tầng 10.

- Bắt đầu thi công công tác xây tường căn hộ tầng 3 từ 03/5/2016.