30/01/2018

Cập nhật các công việc chính đến ngày 12/7/2016:

 

1. Khối nhà B1:

– Đã thi công xong sàn tầng 20.

– Đang thi công công tác xây tường các căn hộ từ tầng 4 đến tầng 14.

– Đang thi công công tác trát ngoài từ tầng 4 đến tầng 8.

– Đang thi công công tác trát trong từ tầng 4 đến tầng 6.

– Đang thi công phần điện nước tầng 4, tầng 5.

2. Khối nhà B2:

– Đã thi công xong sàn tầng 17.

– Đang thi công công tác xây tường các căn hộ từ tầng 1 đến tầng 12.

– Đang thi công công tác trát ngoài từ tầng 1 đến tầng 5.

– Đang thi công công tác trát trong từ tầng 3 đến tầng 4.

– Đang thi công phần điện nước từ tầng 3 đến tầng 5.

– Triển khai thi công công tác trần thạch cao, sơn bả tầng 3.

– Dự kiến cuối tháng 7 hoàn thiện xong 2 căn hộ mẫu tầng 3 nhà B2 và khai trương căn hộ mẫu.

 

Dưới đây là một số hình ảnh mới nhất tại công trường: