29/01/2018
Cập nhật các công việc chính đến ngày 8/6/2016:
 

1. Khối nhà B1:

- Đã đổ bê tông dầm sàn tầng 15.

- Đang thi công cốp pha cốt thép dầm sàn tầng 16.

- Đang thi công công tác xây tường các căn hộ tầng 4, tầng 5, tầng 6, tầng 7.

2. Khối nhà B2:

- Đang thi công cốp pha cốt thép dầm sàn tầng 14.

- Đang hoàn thiện các căn hộ tầng 3 và xây tường các căn hộ tầng 4.

 
Dưới đây là một số hình ảnh mới nhất tại công trường: