30/01/2018
Cập nhật các công việc chính đến 14/3/2017:
– Thi công trần thạch cao:
   + Khối B1: đã thi công sơn mầu nước 1 từ tầng 4-20.
   + Khối B2: đã thi công sơn lót từ tầng 4-21; sơn mầu 2 nước từ tầng 10-21.
– Thi công sơn lót căn hộ và  hành lang:
   + Khối B1: đã thi công từ tầng 4-21.
   + Khối B2: đã thi công từ tầng 2-21.
– Thi công sơn hoàn thiện ngoài nhà: đã thi công xong từ tầng 4-mái cả 2 tòa
– Thi công sơn mầu nước 1 trong căn hộ và hành lang:
   + Khối B1: đã thi công từ tầng 4-20.
   + Khối B2: đã thi công từ tầng 7-21
– Thi công lắp dựng cửa chống cháy: đã thi công xong cả 2 tòa
– Thi công ốp đá tầng 1: đã thi công đạt 90%
– Thi công mái sảnh tầng 1: đạt 90%
– Thi công sân vườn: đã thi công đạt 50%
–  Lắp đặt thiết bị vệ sinh: đã lắp đặt xong cả 2 tòa.
– Thi công lắp dựng cửa nhôm kính: đã thi công lắp dựng đạt 90% cả 2 tòa.
– Thi công lắp dựng cửa gỗ: đã thi công lắp dựng đạt 90% cả 2 tòa.
– Thi công láng nền, ốp lát khối dịch vụ: đã thi công xong tầng 1, 2, 3 khối DV

Hành lang tầng 3 tòa nhà sau khi hoàn thiện
– Thi công sơn bả khối DV: đã bả xong tầng 1, 2, 3 khối DV.


Căn hộ B3 tầng 3 tòa B2 sau khi hoàn thiện

– Thi công lắp dựng vách kính khu DV: đã lắp dựng xong 70% vách kính khu DV.
– Thi công lắp dựng thang máy: đã thi công xong

Hành lang khu vực thang máy tầng điển hình .
– Điện nước, PCCC, Viễn thông: Đã xong toàn bộ hệ thống dây điện, đường ống cả 2 tòa.
Ảnh mới nhất trên hiện trường:


Công tác thi công căn hộ tầng điển hình


Công tác thi công trần thạch cao và hoàn thiện hành lang tầng 1

Nhìn từ mặt trước tòa nhà

Tòa nhà B1 nhìn từ mặt trước

Tòa nhà B2 nhìn từ mặt trước