Bản tin HUD2

THÔNG BÁO GIA HẠN ĐĂNG KÝ NỘP TIỀN MUA CỔ PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2 Housing Development Investment Joint Stock Company HUD2 Địa chỉ: 777 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội Website: www.hud2.com.vn THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI HẠN ĐĂNG KÝ, NỘP TIỀN MUA CỔ PHIẾU (Theo đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng – Giấy…

Xem tiếp
GIẤY CHUYỂN NHƯỢNG VÀ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— GIẤY CHUYỂN NHƯỢNG VÀ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2 Đợt chào bán 4.980.800 cổ phiếu Công ty HUD2 ra công chúng Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ –…

Xem tiếp
GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU

TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2 ——————— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————– GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU   Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 – Tên tổ…

Xem tiếp
GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU

TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2 ——————— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————– GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU   Kính gửi: Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2 – Tên tổ…

Xem tiếp
Call Now Button