30/01/2018

Ngày 8/5/2015, Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Hùng  – Phó Bí thư Đảng ủy, UV HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty; Các đồng chí trong tổ công tác của Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty. Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 có đồng chí Ngô Văn Thanh – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty cùng toàn thể các đảng viên trong Chi bộ Công ty được triệu tập.

Tại Đại hội đồng chí Ngô Văn Thanh – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty trình bày dự thảo báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015. Trong nhiệm kỳ vừa qua Chi bộ Công ty đã đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực như công tác xây dựng phát triển Đảng, công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh…. Bên cạnh đó, Đại hội cũng xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của Chi bộ Công ty khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Ngô Văn Thanh – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty
trình bày dự thảo báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Đại hội đã biểu quyết và thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015; báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV và dự thảo Đề án nhân sự tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, UV HĐTV, Tổng giám đốc Tổng Công tybiểu dương và ghi nhận những kết quả mà Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời đồng chí có những chỉ đạo, kết luận nhằm định hướng hoạt động cho Chi bộ Công ty trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, UV HĐTV,
Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

 

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 5 đồng chí. Trong đó đồng chí Ngô Văn Thanh, Giám đốc Công ty tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thế Ước được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã bầu 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ Tổng Công ty.

Đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, UV HĐTV,
TGĐ Tổng công ty tặng hoa và chúc mừng Chi ủy Chi bộ Công ty HUD2, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Với không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc, phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Cùng với những thời cơ và thách thức mới, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời của Đảng ủy Tổng Công ty và sự quyết tâm của tất cả cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ. Chi bộ công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ lần III, nhiệm kỳ 2015 – 2020.