01/02/2018
Thực hiện Kế hoạch số 727-KH/ĐTN-HUD ngày 29/8/2016 của Ban Chấp hành Đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022.
Được sự đồng ý của Chi ủy, Ban lãnh đạo Công ty, sự chấp thuận của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, ngày 14/4/2017,Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Đầu tư  phát triển nhà HUD2 đã tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017-2019.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Văn Long – Ủy viên BCH Đoàn Khối doanh nghiệp Trung Ương, Bí thư Đoàn thanh niên Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị; đồng chí Ngô Văn Thanh – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng chí Nguyễn Thế Ước – Phó Bí thư Chi Bộ, Giám đốc Công ty; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư đại diện cho cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Tổng Công ty cùng 25 đại biểu là đoàn viên thanh niên Công ty về tham dự Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuân – Bí thư ĐTN báo cáo
kết quả công tác Đoàn nhiệm kỳ 2014-2017
Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 nhiệm kỳ 2014 – 2017, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2017 – 2019.
Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Công ty đã đạt được những kết quả thiết thực, hiệu quả. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn thanh niên Công ty đã được triển khai sâu rộng và có những nét mới, sáng tạo, đã góp phần bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, niềm tin, lòng tự hào dân tộc cho các đoàn viên thanh niên. 02 Phong trào lớn của tổ chức Đoàn là “xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được triển khai thực hiện đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong toàn Công ty, Đoàn thanh niên đã đăng ký đảm nhận nhiều công trình, phần việc khó, gắn liền với thực tiễn công việc như: sửa chữa, cải tạo bếp ăn tại Công ty HUD2; vận động đoàn viên quyên góp xây dựng sân chơi tại dự án nhà ở xã hội Thái Bình … Bên cạnh đó, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được Đoàn thanh niên Công ty tổ chức thường xuyên với nhiều nội dung phong phú, mang lại hiệu quả xã hội cao. Các kết quả đạt được vô cùng đáng khích lệ, nêu cao tinh thần và ý thức trách nhiệm của Đoàn thanh niên Công ty với cộng đồng và xã hội.

Đồng chí Trần Văn Long – Ủy viên BCH Đoàn KDNTW, Bí thư Đoàn thanh niên TCT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Long – Bí thư Đoàn thanh niên Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã đánh giá cao những thành tích đoàn thanh niên Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời cũng chỉ rõ những mặt hạn chế cần khắc phục và mong muốn trong nhiệm kỳ tới Đoàn thanh niên Công ty sẽ luôn đoàn kết, sáng tạo, xung kích đi đầu trong mọi hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tham gia tích cực và có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển bền vững của Công ty HUD2 trong thời gian tới.

Đồng chí Ngô Văn Thanh – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, đồng chí Ngô Văn Thanh – Bí thư Chi bộ Công ty biểu dương những đóng góp tích cực và hiệu quả của đoàn thanh niên trong thời gian qua. Để hoạt động Đoàn ngày càng có hiệu quả và đi vào chiều sâu, đồng chí cũng chỉ rõ một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới cụ thể: Các đoàn viên Công ty không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, mạnh dạn đăng ký công việc, phần việc thanh niên, chủ động đề xuất với Ban lãnh đạo Công ty nhận công trình thanh niên; đẩy mạnh các phong trào văn nghệ, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên thanh niên cũng như CBNV trong Công ty; phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền trong Công ty xây dựng văn hoá doanh nghiệp; tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu giữa các Đoàn cơ sở, với tổ chức Đoàn cấp trên kịp thời nắm bắt thông tin phục vụ công tác đoàn cho đúng với tình hình thực tế của đơn vị, tạo động lực hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, kế hoạch của Công ty đề ra.
Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2019 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Minh Tuân tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2.

Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2, nhiệm kỳ 2017 – 2019 ra mắt Đại hội
Với khẩu hiệu hành động đề ra cho nhiệm kỳ tới là “Xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên Công ty thực sự vững mạnh, năng động, sáng tạo góp phần xây dựng HUD2 ngày một phát triển bền vững” Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự đồng thuận, nhất trí cao về mọi chủ trương đưa ra nhằm quyết tâm xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên xứng đáng với vai trò là cánh tay phải của Đảng, là tổ chức tiên phong trong sự nghiệp phát triển của Công ty.
Một số hình ảnh tại Đại hội.