13/01/2018

Địa điểm xây dựng: 777 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Quy mô: Tổng diện tích sàn xây dựng 12.064m2
Tổng mức đầu tư: 190 tỷ đồng