14/09/2023

Thực hiện Kế hoạch số 1290-KH/ĐU ngày 21/6/2023 của Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh lãnh đạo cấp ủy trong Chi bộ và Kế hoạch số 2855A/KH-HĐTV ngày 21/6/2023 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. Sáng ngày 12/9/2023 Công ty HUD2 đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo Cấp ủy Chi bộ, chức danh lãnh đạo quản lý.

Tới dự Hội nghị có đại diện Ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. Về phía công ty HUD2 có các đồng chí trong Chi ủy Chi bộ công ty, HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban chức năng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty tham dự đầy đủ.

Hội nghị diễn ra 02 nội dung gồm Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo Cấp ủy trong Chi bộ và Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo cấp ủy trong Chi bộ, và lấy phiếu đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của Công ty HUD2 theo đúng quy trình, thu tục.