12/01/2018

Ông NGUYỄN THẾ ƯỚC
TV HĐQT, Giám đốc Công ty

Ông Nguyễn Thế Ước được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty từ tháng 7/2015. Trước khi bổ nhiệm làm Giám đốc, Ông giữ vị trí Phó Giám đốc Công ty. Ông là đại diện phần vốn của Tổng công ty đối với 16% vốn điều lệ Công ty.
 
Ông Nguyễn Thế Ước có hơn 10 năm công tác tại HUD với vị trí cán bộ lãnh đạo tại các Ban Quản lý Dự án thuộc HUD, đảm nhiệm nhiều công tác quan trọng như quy hoạch, nghiên cứu phát triển, GPMB v.v..
 
Ông tốt nghiệp Cử nhân kinh tế năm 2002 và nhận bằng MBA năm 2006 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ông BÙI NGÔ VIỆT CƯỜNG
TV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty

Tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, KTS Bùi Ngô Việt Cường về công tác tại HUD2 từ năm 1999 và là một trong những cán bộ đầu tiên của HUD2.
 
Với hơn 16 năm gắn bó với Công ty, Ông từng giữ trọng trách trưởng các phòng ban của Công ty: phòng Kế hoạch - Đầu tư, phòng Quản lý Dự án.
KTS Bùi Ngô Việt Cường được bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc Công ty từ tháng 1/2016.

Ông NGUYỄN LƯU KIÊN
Phó Giám đốc Công ty

Tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại trường Đại học Kinh tế quốc dân và tài chính ngân hàng, ông Nguyễn Lưu Kiên về công tác tại HUD2 từ tháng 4 năm 2014 với chức vụ chuyên viên phòng KHĐT
 
Với hơn 16 năm kinh nghiệm, ông từng giữ trọng trách trưởng phòng ban KHĐT của nhiều công ty khác nhau như : Công ty cổ phần kính Đáp Cầu, công ty cổ phần PISD, công ty cổ phần Sao Đất Việt v..v.. 
Ông Nguyễn Lưu Kiên được bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc Công ty từ tháng 1/2017.