12/01/2018

Ông NGÔ VĂN THANH
Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông Ngô Văn Thanh được bầu vào Hội đồng Quản trị, đồng thời bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty tháng 11/2013. Ông được bầu là Chủ tịch HĐQT Công ty từ tháng 7/2015 đến nay. Ông là đại diện phần vốn của Tổng công ty đối với 25% vốn điều lệ Công ty.  
 
Trước khi công tác tại HUD2, Chủ tịch Ngô Văn Thanh là Giám đốc Công CP Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ, ngoài ra Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển thị trường các sản phẩm ngành xây dựng như Trưởng phòng phát triển thị trường Tổng công ty Viglacera, Thư ký Hiệp hội kính xây dựng Việt Nam.
 
Ông tốt nghiệp kỹ sư Cơ Điện trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, đồng thời nhận bằng MBA Đại học Urvine -Hoa Kỳ.
HUD2 tin tưởng sẽ tiếp tục tăng trưởng và phát triển bền vững dưới sự dẫn dắt, khả năng lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Ngô Văn Thanh.

Ông NGUYỄN THẾ ƯỚC
TV HĐQT, Giám đốc Công ty

Ông Nguyễn Thế Ước được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty từ tháng 7/2015. Trước khi bổ nhiệm làm Giám đốc, Ông giữ vị trí Phó Giám đốc Công ty. Ông là đại diện phần vốn của Tổng công ty đối với 16% vốn điều lệ Công ty.
 
Ông Nguyễn Thế Ước có hơn 10 năm công tác tại HUD với vị trí cán bộ lãnh đạo tại các Ban Quản lý Dự án thuộc HUD, đảm nhiệm nhiều công tác quan trọng như quy hoạch, nghiên cứu phát triển, GPMB v.v..
 
Ông tốt nghiệp Cử nhân kinh tế năm 2002 và nhận bằng MBA năm 2006 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ông BÙI NGÔ VIỆT CƯỜNG
TV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty

Tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, KTS Bùi Ngô Việt Cường về công tác tại HUD2 từ năm 1999 và là một trong những cán bộ đầu tiên của HUD2.
 
Với hơn 16 năm gắn bó với Công ty, Ông từng giữ trọng trách trưởng các phòng ban của Công ty: phòng Kế hoạch - Đầu tư, phòng Quản lý Dự án.
KTS Bùi Ngô Việt Cường được bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc Công ty từ tháng 1/2016.

Bà NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG
TV HĐQT, Phó phòng tài chính kế toán

Tốt nghiệp Đại học thương mại Hà Nội và Đại học ngoại ngữ Hà Nội với bằng cử nhân và học vị thạc sĩ tại Đại học Kinh Tế Quốc Dân, bà Nguyễn Thị Lệ Hằng được bổ nhiệm chức vụ phó phòng tài chính kế toán của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 từ tháng 4/2015 đến nay.

Trước khi đảm nhận vị trí phó phòng tài chính kế toán tại HUD2, bà Nguyễn Thị Lệ Hằng đã có một bề dày kinh nghiệm gần 15 năm trong công tác kế toán tại vị trí cán bộ dự án của tổ chức Quaker thuộc Cục phục vụ ngoại giao đoàn và Cán bộ phòng tài chính kế toán của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà HUD2.

Ông NGUYỄN CHIẾN THẮNG
TV HĐQT

Giữ chức vụ Trưởng ban Kế hoạch tổng hợp của tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị từ tháng 4 năm 2013 cho đến nay, ông Nguyễn Chiến Thắng đã có 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng tại nhiều vị trí khác nhau thuộc tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Được kết nạp đảng vào 03/2/2001 và trải qua khóa học năm 2011-2014,ông Nguyễn Chiến Thắng đã nhận bằng Cao cấp lý luận Chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia.

Ông sở hữu 2 tấm bằng kiến trúc sư và cử nhân kinh tế của Đại học Kiến trúc Hà Nội và Đại học Kinh tế Quốc dân cùng với học vị thạc sĩ của Đại học Kiến trúc Hà Nội