12/01/2018

Ông TRẦN HỒNG SƠN
Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông Trần Hồng Sơn được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 28/7/2020. Ông là tổ trưởng đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD2, chiếm 25% vốn điều lệ Công ty.

Trước khi công tác tại HUD2, Ông Trần Hồng Sơn là Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Miền Bắc trực thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. Ông đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở và giữ các chức danh: Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưng.

Ông tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

HUD2 tin tưởng sẽ tiếp tục tăng trưởng và phát triển bền vững dưới sự dẫn dắt, khả năng lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Trần Hồng Sơn.

Ông TỐNG TRƯỜNG HẢI
TV HĐQT, Giám đốc Công ty

Ông Tống Trường Hải được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 28/07/2020 và được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty từ ngày 31/7/2020. Trước khi bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty HUD2, Ông giữ vị trí Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển nhà xã hội – HUD.VN. Ông là đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD2, chiếm 16% vốn điều lệ Công ty.

Ông Tống Trường Hải có hơn hơn 8 năm công tác tại các Công ty con của HUD trong các lĩnh vực nghiên cứu phát triển dự án, Đầu tư xây dưng công trình v.v.. và giữ các chức danh: Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc.

Ông tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng năm 2006 Tại trường Đại học xây dựng Hà Nội.

Ông BÙI NGÔ VIỆT CƯỜNG
TV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty

Ông Bùi Ngô Việt Cường được bầu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD2 từ Tháng 4/2016 và được bầu lại làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới từ tháng 4/2017. Trước khi được bầu là thành viên Hội đồng quản trị Ông Bùi Ngô Việt Cường giữ cương vị Phó Giám đốc Công ty, gắn bó với Công ty hơn 18 năm, Ông từng giữ trọng trách trưởng các phòng ban của Công ty: phòng Kế hoạch - Đầu tư, phòng Quản lý Dự án.

Ông tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Ông Bùi Ngô Việt Cường về công tác tại HUD2 từ năm 1999 và là một trong những cán bộ đầu tiên của HUD2.

Ông BÙI VĂN THÀNH
Thành viên HĐQT Công ty

Ông Bùi Văn Thành được bầu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD2 từ tháng 9/2019, khi được bầu là thành viên Hội đồng quản trị ông giữ chức danh Phó ban Đổi mới và PTDN Tổng công ty HUD. Đến tháng 1/2021, ông được bổ nhiệm làm Trưởng ban Đổi mới và PTDN của tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị. Ông là đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD2, chiếm 10% vốn điều lệ Công ty.

Ông Bùi Văn Thành đã có bề dày kinh nghiệm 20 năm làm việc trong lĩnh kiểm toán, kế toán qua nhiều vị trí công tác khác nhau như Phó giám đốc Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán EPC, Kế toán trưởng Công ty CP Xi măng sông thao trực thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Ông sở hữu 2 tấm bằng Cử nhân kinh tế của Đại học Phương Đông và cử nhân ngoại ngữ của Viện Đại học mở Hà Nội cùng với học vị Thạc sĩ kinh doanh và quản lý của Đại học Kinh tế quốc dân

Ông NGUYỄN CHIẾN THẮNG
TV HĐQT