13/01/2018

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng chung cư cao tầng tại lô CT4
Địa điểm xây dựng: Lô CT4 - vị trí X2 - khu nhà ở Bắc Linh Đàm mở rộng, phường Hoàng Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Quy mô: lô CT4 gồm 3 khối nhà có chiều cao 12 tầng
Khối nhà CT4A có chiều cao 12 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng 11.114 m2
Khối nhà CT4B có chiều cao 12 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng 10.745m2
Khối nhà CT4C có chiều cao 12 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng 11.164m2
Tổng mức đầu tư: 113 tỷ đồng