13/01/2018

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng khu phố 3,4 khu đô thị mới Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình
Địa điểm xây dựng: thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Quy mô: Tổng diện tích là 87.105m2
Tổng mức đầu tư: 268 tỷ đồng