13/01/2018

Tên dự án: Dự án Xây dựng – kinh doanh hạ tầng và nhà ở tại số 2 và 45 Giảng Võ , quận Đống Đa, Hà Nội.
Địa điểm xây dựng: phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Quy mô: Diện tích lô đất 9.841,7m2 , diện tích xây dựng 5.030m2, diện tích sàn xây dựng 16.740m2.
Tổng mức đầu tư: 43 tỷ đồng