13/01/2018

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng chung cư cao tầng tại lô OCT2
Địa điểm xây dựng: Lô OCT2 - vị trí X1- khu nhà ở Bắc Linh Đàm mở rộng, phường Đại Kim, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Quy mô: lô OCT2 gồm khối nhà có chiều cao từ 12 đến 14 tầng
Khối nhà 1 có chiều cao 12 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng 7.440m2
Khối nhà 2 có 12 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng 11.340m2
Khối nhà 3 có 12 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng 7.440m2
Tổng mức đầu tư: 80 tỷ đồng