13/01/2018

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng tại lô đất BT8 Khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
Địa điểm xây dựng: Khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
Quy mô: Diện tích lô đất 32.580m2, diện tích xây dựng 9.850m2, diện tích sàn xây dựng 29.550m2
Tổng mức đầu tư: 268 tỷ đồng