admin

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH

Kính thưa: – Quý cổ đông – Các nhà đầu tư và khách hàng Cùng với sự chuyển biến của nền kinh tế, sự ấm lên của thị trường bất động sản và việc tích cực triển khai Đề án Tái cơ cấu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, năm 2015 là năm…

Xem tiếp
VÀI NÉT VỀ HUD2

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 tiền thân là Xí nghiệp Kinh doanh phát triển nhà trực thuộc Công ty phát triển nhà và đô thị được thành lập theo Quyết định số 1124/QĐ-BXD ngày 5/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Năm 2000, Xí nghiệp Kinh doanh phát triển nhà…

Xem tiếp
Call Now Button