admin

Chi bộ Công ty HUD2 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư

Ngày 9/8/2017, tại trụ sở Công ty số 777 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội, Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), Chỉ thị…

Xem tiếp
Call Now Button