24/05/2023

Thực hiện Công văn số 1251/HUD-HĐTV ngày 27/4/2023 v/v thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn, kiểm soát viên. Sáng ngày 23/5/2023, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Người đại diện phần vốn năm 2022.

Tới tham dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Phan Trường Sơn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty và các đồng chí trong tổ công tác, đại diện Ban Tổ chức cán bộ, Ban Kiểm tra kiểm soát nội bộ Tổng công ty.

Về phía Công ty HUD2 có các thành viên trong Tổ đại diện phần vốn, Cấp ủy, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban Kiểm soát và Trưởng, phó các phòng ban chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty tham dự đầy đủ.

Hội nghị diễn ra 02 nội dung gồm kiểm điểm tập thể Tổ đại diện phần vốn và kiểm điểm từng cá nhân Người đại diện vốn. Các nội dung kiểm điểm theo Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Hướng dẫn số 988/HD-HUD ngày 29/3/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công  ty HUD về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 và các năm tiếp theo đối với tập thể, cá nhân người quản lý doanh nghiệp, người đại diện (quản lý phần vốn) của Tổng công ty, kiểm soát viên tại các Công ty thành viên.

Tại Hội nghị, công tác kiểm điểm, đánh giá được thực hiện theo đúng quy định, từ việc triển khai quán triệt, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, các ý kiến góp ý thẳng thắn, chân thành trên tinh thần xây dựng. Sau kiểm điểm tập thể, từng thành viên trong Tổ đại diện vốn cũng đã nghiêm túc kiểm điểm đánh giá những mặt ưu điểm và khuyết điểm của mình, đặc biệt những hạn chế, thiếu sót của cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; đồng thời đề ra biện pháp để khắc phục trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Trường Sơn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty đã nhất trí cao với Bản báo cáo Tập thể và bản kiểm điểm cá nhân của các đồng chí trong Tổ đại diện vốn của Tổng công ty tại Công  ty HUD2. Đồng chí tin tưởng, với những tiềm năng sẵn có, Công ty HUD2 sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh, đoàn kết, vượt qua khó khăn để phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 đã đề ra.

Toàn cảnh Hội nghị kiểm điểm:

Các thành viên dự Hội nghị đóng góp ý kiến:

Kết thúc Hội nghị các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt bỏ phiếu đánh giá xếp loại chất lượng năm 2022 đối với tập thể, người đại diện (quản lý phần vốn) của Tổng công ty tại Công ty HUD2.