admin

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể làm cơ sở xác định giá của 58 lô đất của Dự án khu dân cư thôn Mầu, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Thông báo lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất 58 lô đất Dự án KDC Thôn Mầu

Xem tiếp
HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CẤP ỦY TRONG CHI BỘ, CHỨC DANH LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2

Thực hiện Kế hoạch số 1290-KH/ĐU ngày 21/6/2023 của Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh lãnh đạo cấp ủy trong Chi bộ và Kế hoạch số 2855A/KH-HĐTV ngày 21/6/2023 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà…

Xem tiếp
HUD2 TỔ CHỨC NGHỈ MÁT HÈ 2023 CHO CBNV CÔNG TY

Ngày 20/8 đến ngày 22/8/2023 được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Công  ty, Công đoàn và Đoàn thanh niên phối hợp chương trình nghỉ mát hè 2023 cho CBNV Công ty tại Cát bà, thành phố Hải Phòng. Đây là hoạt động thường niên của Công ty HUD2 mang lại niềm vui, hứng…

Xem tiếp
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD2 năm 2022

Thực hiện Công văn số 1251/HUD-HĐTV ngày 27/4/2023 v/v thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn, kiểm soát viên. Sáng ngày 23/5/2023, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân…

Xem tiếp
Công ty HUD2 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Sáng ngày 28/4/2023 Công ty HUD2 đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm…

Xem tiếp
Call Now Button