Đại hội cổ đông

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CHỐT NGÀY LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHẬN CỔ TỨC NĂM 2014 (8% MỆNH GIÁ CỔ PHẦN VÀ THỜI GIAN CHI TRẢ CỔ TỨC CHO CÁC CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2

Tải về tại đây

Xem tiếp
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC: CHẤP THUẬN CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN TÒA NHÀ VĂN PHÒNG A – CC7 KHU DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ NHÀ Ở HỒ LINH ĐÀM CHO CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

Tải về tại đây

Xem tiếp
Call Now Button